?

Log in

No account? Create an account
ПолоцкийАрхеологическийЛегион -- Day [entries|friends|calendar]
Боналита СамоПАЛ[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[29 Sep 2011|08:42pm]
http://valancior-hks.livejournal.com/3737.html

Сустрэча валанцёрскіх ініцыятыў - 2011

Шаноўнае спадарства!

5 кастрычніка Беларускі камітэт ICOMOS праводзіць імпрэзу
"Сустрэча валанцёрскіх ініцыятыў - 2011".

Мы запрашаем прадстаўнікоў валанцёрскіх летнікаў у сферы аховы спадчыны, каб яны распавялі пра тое як прайшоў сезон 2011, пра свае ўражанні, здабычы і праблемы.
На дадзены момант у сустрэчы пагадзілся прыняць удзел валанцёры з летнікаў у Крэва (ДФ "Крэўскі замак"), Гальшанаў (ГА "БК ІКАМОС"), Любчы (ДФ "Любчанскі Замак"), з Гальшанскага гарадзішча (археолагі АН), Усялюба (МГА "Гісторыка"), Сынкавічаў і Строчыцаў (БАСА).
На сустрэчы можна будзе даведацца, што знайшлі пад час раскопак на Юравай гары ў Крэва, над чым зараз працуюць архітэктары ў Любчы, колькі год усё ж такі Сынкавіцкай царкве і якія таямніцы Гальшанскага гарадзішча былі адкрытыя ў гэтым годзе.

Напрыканцы вечарыны для нас зайграе бард Яўген Барышнікаў!

Вечарына адбудзецца ў Музеі Максіма Багдановіча.
Пачатак у 17.00

PS Спіс удзельнікаў не канчанковы! Калі ў вас будзе жаданне распавесці пра тое, што рабілі вы гэтым летам (прыборкі, расчысткі, раскопкі), паведамляйце.
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | September 29th, 2011 ]
[ go | previous day|next day ]