?

Log in

No account? Create an account
ПолоцкийАрхеологическийЛегион -- Day [entries|friends|calendar]
Боналита СамоПАЛ[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[02 Dec 2006|01:32am]
Гыыы! Прывітанкі ўсім!
Асабліва тым, хто мяне ведае (памятае)!
Быў калісь такі малы хлапец ў 2003-м годзе ў роднай вёсачцы Лучна. Сарматам клікалі! =)
Ну то гэта я быў! ;))))
З тых часоў у ПАЛе нажаль ня быў, але летнік гэты і ПАЛьцаў усіх лічу роднымі людзьмі.

Рады ўрэшце выйсці на гэтую цудоўную суполку! Дзякуючы wedzmarka, якая сама мяне толькі сёння знайшла.
Бо на скрыню выбіраўся лазіць вельмі рэдка. :(
post comment

[02 Dec 2006|01:32am]
А вось вам і першы бонус!
Капарыха! =)))
128,17 КБ

Чамусьці некаторым (wedzmarka) не падабаецца, а мяне колеры вельмі нават пруць! =)
post comment

navigation
[ viewing | December 2nd, 2006 ]
[ go | previous day|next day ]