?

Log in

No account? Create an account
ПолоцкийАрхеологическийЛегион -- Day [entries|friends|calendar]
Боналита СамоПАЛ[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Народ прывітаньне!!!!!!!!! [30 Oct 2006|03:39pm]
Усім аграменнае прывітаньне,
Асабліва Марату і хлопцам якія з ім былі калі я з'язджала апошні раз :)
Што ў вас новенькага?
Хочацца як небудзь гарбаткі папіць з тымі хто ўмее капаць :) - Марат ці есьць прапановы на канец сьнежня-пачатак студзеня? Вельмі хочацца ўбачыцца - толькі ня ведаю як бы гэта зарганізаваць добра?
Бірута
15 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 30th, 2006 ]
[ go | previous day|next day ]