?

Log in

No account? Create an account
ПолоцкийАрхеологическийЛегион -- Day [entries|friends|calendar]
Боналита СамоПАЛ[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Вітаю ўсіх, хто памятае і не толькі [21 Mar 2006|05:54pm]
Напэўна гэтая добрая ідэя прыйшла ў галаву Фінісце, за што ёй вялікі дзякуй. Калі не - дзякуй камусьці іншаму. Цудоўна, што ПАЛ цяпер у ЖЖ.
Тая ж самая Фініста казала, што ПАЛ збіраецца ісці на плошчу (было гэта яшчэ ў нядзелю). Дзе вы , людзі? Прыходзьце!
Калі немагчыма перамагчы, трэба паказаць, што мы ёсць, каб стала меньш хлусні.
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 21st, 2006 ]
[ go | previous day|next day ]