?

Log in

No account? Create an account
ПолоцкийАрхеологическийЛегион -- Day [entries|friends|calendar]
Боналита СамоПАЛ[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Первый хитпарад Комьюнити!!! [07 Feb 2006|02:42pm]
Спешите видеть! Список самых активных комьюникаторов нашева Комьюнити!
(по алфавиту)
m_panin
finista
hrust_ray
6 comments|post comment

ПАЛявыя гісторыі [07 Feb 2006|03:29pm]
Прапануецца менавіта сюды скідваць забаўныя, сумныя, працоўныя і іншыя гісторыі з жыцця легіёну і легіянераў. Для пачатку добра было б прыгадаць, як прайшоў цяперашні Шэфавы ДР... Ні ў кога няма магчымасці гэта зрабіць? :))
post comment

navigation
[ viewing | February 7th, 2006 ]
[ go | previous day|next day ]